Het CBS heeft de ontwikkelingen met betrekking tot het sentiment onder de ondernemers in de Nederlandse industrie over de maand december gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat het vertrouwen onder de ondernemers in de maand december verder is afgenomen van -0,5 in november naar -3,4 in december. Oorzaak is de omvang van de orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden. Ook over de voorraden gereed product waren de ondernemers negatiever.

Branche basismetaal en metaalproducten volgt negatieve ontwikkeling

In meer dan de helft van de branches in de industrie was er sprake van een verslechtering. De branche basismetaal en metaalproducten was hierop geen uitzondering. Het vertrouwen daalde van -0,5 in november naar -5 in december. In het onderzoek werd ook het effect van de gestegen rente meegenomen. Meer dan een kwart van de ondernemers in de basismetaal en metaalproducten gaf daarbij aan last te hebben van de gestegen financieringskosten die de winstgevendheid van de onderneming drukte.