Het CBS heeft recent cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat de investeringen in materiƫle activa in 2024 met meer dan 30 procent zullen stijgen. Deze stijging is voor een deel toe te schrijven aan uitgestelde investeringen uit 2023 en voor een belangrijk deel aan investeringen die gericht zijn op verduurzaming en energiebesparing. Vooral bedrijven die actief zijn in de energievoorziening zijn positief over de toekomst en verwachten ruim een derde meer te investeren in 2024. Deze bedrijven investeren ook het meest in duurzaamheid en energiebesparing.

Behalve bedrijven die actief zijn in de energievoorziening zullen bedrijven die actief zijn in het water- en afvalbeheer ook beduidend meer investeren in 2024 (+32 procent) vergeleken met 2023. Wanneer we kijken naar de verwachte investeringen in absolute bedragen dan zijn het vooral de bedrijven uit de industrie die zorgen voor de grote stijging. Zij zijn goed voor 10,4 miljard euro aan investeringen. De ondernemingen in de basismetaal en metaalproductenindustrie nemen daarvan 1,3 miljard euro voor hun rekening (+11,9 procent).