Het CBS heeft de cijfers met betrekking tot de verwachtingen bij de producenten in de industrie over de maand juni gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat voor de derde maand op rij het vertrouwen is toegenomen. Weliswaar ligt het vertrouwen nog steeds onder de 0-grens, maar in de afgelopen 3 maanden is het vertrouwen gestegen van -4,8 naar -2,4. Hiermee ligt het vertrouwen nog wel onder het langjarige gemiddelde van -1,3. De producenten waren in juni positiever over de verwachte bedrijvigheid en minder negatief over de voorraden gereed product.

Vertrouwen stijgt, maar slechts één deelindicator is positief

Hoewel het vertrouwen in de industrie is gestegen, is slechts één van de drie indicatoren waarop het vertrouwen wordt gebaseerd, positief. Het aantal producenten dat verwacht dat de productie in de komende drie maanden zal toenemen is groter dan het aantal producenten dat een afname verwacht. De producenten waren negatiever over hun orderpositie.

Wanneer we kijken naar het vertrouwen per branche dan zien we dat deze het grootst is in de elektrotechnische en machine-industrie. Bij de producenten in de basismetaal en metaalproducten was er sprake van een verbetering van het vertrouwen van -3,5 naar -3.