Het kabinet wil fors bezuinigen op het bèta-technische onderzoek en onderwijs, wat aanzienlijke schade zal toebrengen aan de Nederlandse industrie en economie. Grote bedrijven en topsectoren waarschuwen dat deze bezuinigingen de energietransitie en andere maatschappelijke uitdagingen zullen vertragen. Ze roepen het nieuwe kabinet dringend op om te blijven investeren in bèta-technisch onderwijs en onderzoek, gezien het belang hiervan voor maatschappelijke transities op het gebied van energie, grondstoffen, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, digitalisering en klimaat.

Economie loopt op termijn 90 miljard euro mis

De voorgestelde bezuinigingen omvatten het stopzetten van het Nationaal Groeifonds (6,8 miljard euro) en verlagingen in het Fonds Onderzoek & Wetenschap (1,1 miljard euro) en de sectorplannen voor hoger onderwijs (215 miljoen euro per jaar). Dit terwijl elke euro geïnvesteerd in deze fondsen een bbp-rendement van 5,80 euro oplevert. Door deze bezuinigingen zal de Nederlandse economie op lange termijn 90 miljard euro mislopen, wat neerkomt op 5.000 euro per Nederlander.

De maakindustrie, goed voor 12% van het bbp en groeiend met 2,1% per jaar, zal bijzonder hard getroffen worden door deze bezuinigingen. Nieuwe technologieën en producten zijn essentieel voor het voortbestaan en succes van deze sector. Ook andere sectoren, zoals defensie, landbouw en zorg, hebben technische innovaties nodig voor duurzame energie en nieuwe energiedragers.

Bezuinigingen zullen grote impact hebben op de toch al overspannen arbeidsmarkt

Daarnaast zullen de bezuinigingen de Nederlandse arbeidsmarkt raken. De vraag naar bèta-technisch geschoolden is de afgelopen tien jaar sterk toegenomen, met een stijging van vacatures van 42.000 in 2016 naar 113.000 in 2023. Het tekort aan technisch opgeleiden is groter in Nederland dan in omringende landen, en de voorgestelde bezuinigingen zullen deze kloof verder vergroten, wat problematisch is voor het Nederlandse bedrijfsleven.