De Nederlandse metaalindustrie verwachten in 2021 7 procent minder te investeren in materiële vaste activa dan in 2020. Bijna een derde van de ondernemers in de industriële sector is door de coronacrisis negatiever over de verwachte investeringen in 2021. Dit stelt het CBS op basis van de halfjaarlijkse enquête over investeringsverwachtingen onder bedrijven met 10 of meer werknemers in de industrie.
Lees verder

Ondernemers in de metaalindustrie verwachten in 2019 evenveel te investeren dan in 2018. Hiermee is de metaalindustrie meer investeringsbereid dan de industrie in zijn geheel. Over de volle breedte van de industrie is de investeringsverwachting namelijk -7 procent voor 2019. Daarnaast verwachten ondernemers in de metaal dat ze aan het eind van dit jaar 13 procent meer hebben geïnvesteerd dan in 2017. Dit meldt het CBS op basis van de halfjaarlijkse enquête over investeringsverwachtingen onder bedrijven in de industrie. Lees verder

investeringenUit de Economische Barometer van Metaalunie, over het derde kwartaal in het MKB-metaal, blijkt dat de druk op de arbeidsmarkt blijft toenemen. Circa 30% van de deelnemers aan het kwartaalonderzoek geeft aan meer vast personeel in dienst te hebben dan in het tweede kwartaal. Ook het aantal bedrijven met meer flexibele krachten groeide en 46% heeft tenminste één vacature openstaan. Daarnaast verwachten er voor het eerst sinds tien jaar meer bedrijven in het MKB-metaal dat zij het komende halfjaar meer gaan investeren, dan bedrijven die verwachten minder te gaan investeren.  Lees verder

Het CBS maakte zojuist de cijfers bekend van haar halfjaarlijkse enquête onder ondernemers in de industrie over hun investeringsverwachting. Daaruit blijkt dat ondernemers in de basismetaal verwachten dat zij voor het eind van het jaar maar liefst 28% meer te zullen hebben geïnvesteerd dan in 2016. In de metaalproductenindustrie verwachten ondernemers juist 12% minder te investeren. De gemiddelde investeringsverwachting industriebreed – over alle sectoren – is een stijging van 15%

Lees verder

Om het MKB-metaal te helpen bij haar financieringsbehoefte, helpt Metaalunie haar leden met het zoeken van externe financiers via crowdfunding. Hiertoe heeft Metaalunie samenwerking gezocht met Collin Crowdfund. Deze vorm van financiering is mogelijk voor projecten met een behoefte tussen de € 50.000 en € 2.500.000. Crowdfunding is een alternatieve manier van publieksfinananciering waarbij er op een internetplatform direct contact tussen investeerders en ondernemers wordt gelegd. De reden dat Koninklijke Metaalunie deze stap zet is omdat een derde van de mkb-metaalbedrijven die voor financiering bij een bank aanklopt, nul op het rekest krijgt.  Lees verder

screenshot-pixlr-com-2016-10-19-16-04-26De omstandigheden voor het doen van bedrijfsinvesteringen zijn deze maand gunstiger dan in september. Dat blijkt uit de CBS Investeringsradar van oktober 2016. Ten opzichte van september verbeterden de meeste indicatoren die CBS meeneemt bij het bepalen van het investeringsklimaat. Zo nam het consumentenvertrouwen aanzienlijk toe, net als het oordeel van de Nederlandse ondernemers in de industrie over hun orderportefeuille. Verder was er een stijging van de koerswaarde van Nederlandse aandelen op jaarbasis tegenover een daling in de voorgaande maand. Daarentegen was de groei van de export op jaarbasis kleiner dan een maand eerder en bleef de interbancaire rente nagenoeg gelijk. Lees verder

investeringsradarBinnen het MKB-metaal verwachten de verspanende- en de metaalwarenbedrijven het komende half jaar meer te investeren in hun machinepark. De te verwachten investeringen liggen hoger dan in Q1 van 2015. Dit blijkt uit de Metaalunie Economische Barometer van het MKB-metaal over het eerste kwartaal.

Lees verder

serviceProducten verkopen is goed. Er dienstverlening aan koppelen is beter. Ziehier in een notendop het advies van het ING Economisch Bureau aan de maakindustrie. De laatste jaren is de dienstverlenende trend eigenlijk al stevig in gang gezet. Want waar in 1995 nog 64% van de (arbeids)inkomsten in de maakindustrie afkomstig was vanuit productie-activiteiten, zal in 2020 dienstverlening voor meer dan de helft voor de omzet verantwoordelijk zijn, zo verwachten de bankiers en economen van ING. Een trend die zich verder zal doorzetten en kansen biedt. Dit en veel meer valt op te maken uit een erg lezenswaardig rapport dat de bank heeft uitgebracht. We lazen het voor u.

Lees verder

CBSIn augustus 2015 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 13,2 procent groter dan in augustus 2014, meldt het CBS. Deze stijging is vooral te danken aan aanzienlijk hogere investeringen in woningen en infrastructuur. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in september en oktober net zo gunstig als in augustus. Lees verder

CBS Centraal Bureau voor de StatistiekOndernemers in de industrie verwachten dit jaar 10 procent minder te investeren dan in 2008. Dit blijkt uit een dit najaar gehouden onderzoek door het CBS naar de investeringsverwachtingen van bedrijven in de industrie. De verwachte daling van de investeringen is in lijn met de scherpe daling van de industriële productie in de eerste drie kwartalen en de lagere bezettingsgraad. Lees verder

Research developmentOndanks dat de wereldhandel in 2009 sterk is afgenomen, blijft de technologische industrie investeren in R&D en innovatie. In deze sector geeft 81% van de bedrijven aan dat hun R&D-budget voor dit jaar gelijk is gebleven of zelfs is toegenomen. Dit blijkt uit het FME-ledenonderzoek ‘Klant, Kennis, Keten, Kapitaal’, dat dinsdag 10 november 2009 is gepubliceerd. Lees verder

investeringRuim 70% van de ondernemingen in de technologische industrie verwacht in 2009 een omzetdaling van gemiddeld 20% ten opzichte van 2008. Dit blijkt uit de deze maand gehouden FME-conjunctuurtest. Omdat ontslagen en reorganisatie niet zijn uit te sluiten willen ondernemers aanpassing van het afspiegelingsbeginsel.

Lees verder