screenshot-pixlr-com-2016-10-19-16-04-26De omstandigheden voor het doen van bedrijfsinvesteringen zijn deze maand gunstiger dan in september. Dat blijkt uit de CBS Investeringsradar van oktober 2016. Ten opzichte van september verbeterden de meeste indicatoren die CBS meeneemt bij het bepalen van het investeringsklimaat. Zo nam het consumentenvertrouwen aanzienlijk toe, net als het oordeel van de Nederlandse ondernemers in de industrie over hun orderportefeuille. Verder was er een stijging van de koerswaarde van Nederlandse aandelen op jaarbasis tegenover een daling in de voorgaande maand. Daarentegen was de groei van de export op jaarbasis kleiner dan een maand eerder en bleef de interbancaire rente nagenoeg gelijk.

Investeringsradar

De Investeringsradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de bedrijfsinvesteringen mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes econometrische indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse investeringen. Voor de bedrijfsinvesteringen is het enerzijds van belang hoe aantrekkelijk en noodzakelijk het is om te investeren gezien de situatie op de afzetmarkten en anderzijds in hoeverre financieringsmiddelen beschikbaar zijn.

Afbeelding: Investeringsradar oktober 2016
Bron: CBS