investeringenUit de Economische Barometer van Metaalunie, over het derde kwartaal in het MKB-metaal, blijkt dat de druk op de arbeidsmarkt blijft toenemen. Circa 30% van de deelnemers aan het kwartaalonderzoek geeft aan meer vast personeel in dienst te hebben dan in het tweede kwartaal. Ook het aantal bedrijven met meer flexibele krachten groeide en 46% heeft tenminste één vacature openstaan. Daarnaast verwachten er voor het eerst sinds tien jaar meer bedrijven in het MKB-metaal dat zij het komende halfjaar meer gaan investeren, dan bedrijven die verwachten minder te gaan investeren. 

De laatste keer dat de vraag naar personeel zo groot was, was in 2008. Gemiddeld hebben de bedrijven 1,6 vacatures openstaan. Afgezet tegen alle medewerkers, hebben de respondenten voor meer dan 4,6% van hun personeelsbestand vacatures. De meeste MKB-metaal sectoren verwachten niet dat alle uitstaande vacatures het komende halfjaar ingevuld kunnen worden.

Onder de deelnemers die Metaalunie ondervraagd heeft, zijn nu meer bedrijven die aangeven meer te gaan investeren in hun machinepark, dan dat er bedrijven zijn die verwachten minder te gaan investeren. Daarmee is dit saldo voor het eerst in tien jaar positief, hoewel het verschil tussen deze groepen niet groot is. 28% verwacht meer te gaan investeren en 23% geeft aan minder te investeren.