Ondernemers in de metaalindustrie verwachten in 2019 evenveel te investeren dan in 2018. Hiermee is de metaalindustrie meer investeringsbereid dan de industrie in zijn geheel. Over de volle breedte van de industrie is de investeringsverwachting namelijk -7 procent voor 2019. Daarnaast verwachten ondernemers in de metaal dat ze aan het eind van dit jaar 13 procent meer hebben geïnvesteerd dan in 2017. Dit meldt het CBS op basis van de halfjaarlijkse enquête over investeringsverwachtingen onder bedrijven in de industrie.

Motieven om te investeren
In 2018 hebben metaalproducenten vooral in vervanging geïnvesteerd; 38 procent van de ondernemers heeft aangegeven dat dit de hoofdreden is om te investeren. Uitbreiding was voor 33 procent van de ondernemers in de metaal de hoofdreden. Ook in 2019 verwachten ze met name activa te vervangen (36 procent) en uit te breiden (34 procent).