De wereldwijde tin industrie komst steeds meer in de knel door een schaarste van het metaal. In een rapport van Reuters van afgelopen week wordt uitgelegd waarom de prijzen een hoogtepunt in zeven jaar hebben bereikt. De driemaandelijkse prijs heeft $23.435 per metrische ton bereikt. Ondertussen heeft het metaal op de markt een bedrag van 25.001 dollar/ton bereikt.

Metaalbezitters zullen ongetwijfeld hun voordeel doen met de schaarste van het metaal. Al lijkt het allesbehalve om een kunstmatige verkrapping van de markt te gaan: het schaarste van het metaal heeft te maken met drie jaar lang wereldwijde tekorten, zo meldt Reuters in haar rapport, dat zich baseert op gegevens van de International Tin Association.

De Chinese metaalmarkt vormt een deel van het probleem. Na jarenlang een netto-importeur te zijn geweest, werd het land in 2018 en 2019 een netto-exporteur toen het de uitvoerbelastingen afschafte. Maar de sterke stijging van de vraag naar elektronica vorig jaar zoog de invoer aan en voegde zich bij de bestaande mondiale bevoorradingsproblemen als gevolg van de pandemie, waardoor het mondiale tekort verergerde.