FNV Metaal heeft bij Tata Steel op 25 januari twee ledenvergaderingen gehouden over het principeakkoord cao & pensioenpremie dat eind vorig jaar tot stand kwam. In totaal heeft 86% van de aanwezige leden ingestemd met het principeakkoord waarmee deze definitief is geworden.

Afspraken cao

De onderstaande afspraken worden in de cao opgenomen:

  • Looptijd cao: 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022
  • juni 2021: eenmalige uitkering van 300 euro bruto
  • oktober 2021: eenmalige uitkering van 300 euro bruto
  • Vanaf 1 april 2021 verhoging van de bijdrage ziektekosten naar 75 euro per maand (stijging van 30 euro per maand)
  • De bestaande cao afspraken blijven ongewijzigd
  • Gesprekken over werktijden en zelfroosteren volgen nog

Afspraken pensioenovereenkomst

De volgende afspraken worden in de pensioenovereenkomst opgenomen:

  • Looptijd pensioenovereenkomst: 1 januari 2021 tot 31 december 2021
  • De pensioenpremie stijgt van 29% naar 29,5%
  • Tata Steel stort € 1,45 miljoen euro voor indexatie van de pensioenen