De omzet in de Nederlandse basismetaal- en metaalproductenindustrie is in het laatste kwartaal van 2020 met 5,8 gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dit maakte het CBS vrijdag bekend in een rapport. Ook de omzet van de gehele industrie maakte een flinke daling mee: in het vierde kwartaal van 2020 lag deze 7,2 procent lager dan een jaar eerder. De negatieve omzetontwikkeling was het grootst voor aardolieproducenten.

Het aantal uitgesproken faillissementen in de industrie was in 2020 met 226 lager dan in voorgaande jaren. De omzet van de industrie nam in het vierde kwartaal in het binnenland af met 5,8 procent en in het buitenland met 8,0 procent. De afzetprijzen lagen in het vierde kwartaal 4,5 procent lager dan een jaar eerder. Na de maatregelen die halverwege maart werden genomen om het coronavirus te bestrijden, zetten industriële producenten vooral in de maanden april en mei van het tweede kwartaal minder om dan een jaar eerder. In het derde kwartaal herstelde het omzetniveau deels, maar was de omzet nog steeds flink lager dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal was de omzet nog niet op het oude niveau en was er nog steeds een flinke afname ten opzichte van een jaar eerder. In heel 2020 was de omzet van de industrie 8,3 procent lager dan in 2019.
Per saldo 16 procent van de ondernemers heeft in het vierde kwartaal van 2020 aangegeven te verwachten dat de omzet zal toenemen in 2021. Hiermee zijn ondernemers positiever gestemd over de omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het saldo wordt bepaald door het percentage negatief gestemde ondernemers af te trekken van het percentage positief gestemde ondernemers. Net iets meer dan de helft van de ondernemers geeft aan te verwachten dat de omzet op hetzelfde niveau zal blijven als in 2020.