Waar het producentenvertrouwen in veel sectoren juist steeg, daalde het vertrouwen van de ondernemers in de metaalbranche met 2,2 procent.
Binnen de gehele producenten sector hing een positievere sfeer: het producentenvertrouwen ging van 0,1 in februari naar 3,4 in maart, aldus het CBS. Dat komt doordat de ondernemers positiever waren over toekomstige productie en hun orderpositie. Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,2. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in april 2020 de laagste waarde (-28,7).

De ondernemers in de industrie waren in maart optimistischer over de toekomstige bedrijvigheid dan een maand eerder. Ook oordeelden zij positiever over de orderpositie. Het oordeel over de voorraden gereed product bleef gelijk aan de voorgaande maand.

Alle drie de deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen is groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is kleiner dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.