De effecten van de COVID-19 pandemie zijn niet alleen goed merkbaar in de zorg, maar ook de industrie heeft erg veel last van het virus. De ING heeft op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend dat steeds meer ondernemingen moeite hebben met levering. Belangrijkste oorzaak van het niet (tijdig) kunnen leveren ligt in de problemen met de toevoer van grondstoffen. Bij één op de vijf bedrijven hapert de productie hierdoor inmiddels. Dat het een groeiend probleem is, blijkt uit het feit dat voor de corona-pandemie nog ongeveer de helft van de producenten aangaf geen problemen te hebben met de productie maar inmiddels is dit opgelopen tot een derde van het aantal producenten.

De onverwacht snel aantrekkende vraag naar allerlei soorten (consumenten)producten heeft gezorgd voor een sterke vraag naar diverse grondstoffen waaronder metaal. Door de COVID-19 pandemie waren fabrieken gesloten of was de productie sterk verlaagd. Het opschalen naar een productieniveau dat aansluit bij de marktvraag kost echter meer tijd dan het verlagen ervan. Gevolg is dat op korte termijn niet snel in de behoefte naar grondstoffen als metaal kan worden voorzien en producenten zich genoodzaakt zullen zien (tijdelijk) de productie stil te moeten leggen dan wel drastisch te verminderen.