Branche-organisatie Metaal Unie maakt zich zorgen om de financiële en concurrentiepositie van metaalbedrijven in het MKB als gevolg van de schaarste die op dit moment op de markt heerst. Veel ondernemingen raken in de problemen doordat ze niet in staat zijn om tijdig te leveren als gevolg van de langere levertijden van grondstoffen en/of zien marges verdampen als gevolg van de stijgende grondstofprijzen.

Vooral de kleinere ondernemingen die contracten hebben afgesloten met grote opdrachtgevers lopen tegen dit probleem aan. De contracten zijn vaak juridisch dichtgetimmerd waardoor er weinig tot geen ruimte is om in te spelen op de ontstane marktsituatie. De kleine metaalbedrijven kunnen daarom in voorkomende gevallen alleen maar hopen op compassie bij hun opdrachtgevers om afspraken aan te passen.

Al met al ontstaat er door de schaarste en lange levertijden een situatie in de branche waarbij veelal de grote ondernemingen profijt hebben van de stijgende prijzen en de kleinere MKB’ers, die vaak financieel minder draagkrachtig zijn, de pijn voelen. Metaal Unie geeft in een reactie aan dat ze niet in staat is om iets te doen aan de prijzen op de markt, maar gezien de uitzonderlijke situatie wel (juridisch) advies kan geven ten aanzien van de afspraken die gemaakt zijn in contracten.