De Metaal-Unie heeft zich als branche-organisatie voor de metaal verbonden aan het TechniekPact. Het pact heeft de ambitie door een structurele aanpak zorg te dragen voor een goed opgeleide beroepsbevolking met voldoende slimme en vakbekwame technici voor de banen van nu en morgen. Eén van de thema’s die daarbij centraal staat is ‘instroom’. De demografische ontwikkeling van Nederland en de nog altijd groeiende rol van de zakelijke dienstverlening, zorgt ervoor dat als we nu niet ingrijpen, Nederland straks een tekort van 120.000 technisch bekwame arbeidskrachten heeft. Door de interesse voor technische beroepen aan te wakkeren hoopt het TechniekPact de instroom bij technische opleidingen te vergroten. Daarbij is speciale aandacht voor meisjes en vrouwen

Inspanningen TechniekPact beginnen vruchten af te werpen

Uit de jaarlijkse update Monitor Techniekpact blijkt dat het aandeel vrouwen dat werkzaam is in de techniek is, is gegroeid van 162.000 (2013) naar 226.000 (2021). In absolute getallen een forse groei maar desondanks is slechts 14% van de mensen die werkzaam zijn in de techniek een vrouw. Een belangrijk aandeel in deze groei komt vanuit de Bouw en ICT-sector, de overige traditionele technische bedrijven en beroepen blijven daarin achter. Reden om vanuit het TechniekPact nog meer gas te geven op het werven van vrouwen in de techniek. Volgens voorzitter Thea Koster zijn zij het onbenutte potentieel dat hard nodig is om de uitdagingen die de techniek in de komende jaren en decennia aan te kunnen.