De effecten van de coronapandemie in combinatie met importbeleid van de Europese commissie laten zich gelden op de staalmarkt. De behoefte aan meer staal als gevolg van de snel aantrekkende economie nu de coronapandemie op zijn retour lijkt wordt gefrustreerd door een substantieel tekort aan staal dat op korte termijn niet zal verbeteren. Dit tekort wordt voor een deel veroorzaakt doordat de productie van staal als gevolg van de coronapandemie aanmerkelijk verlaagd was. Daarnaast heeft de Europese commissie besloten de importheffingen van staal dat van buiten de EU komt met 3 jaar te verlengen. Metaalunie luidt de noodklok over de situatie in de hoop het tij te kunnen keren waardoor haar leden optimaal kunnen profiteren van de aantrekkende marktomstandigheden.

Directe actie vereist om metaalbranche te laten profiteren van economische groei

Voorzitter Fried Kaanen van Metaalunie maakt zich ernstige zorgen over de huidige situatie en roept het kabinet op om direct maatregelen te nemen om de huidige spanning op de staalmarkt te doorbreken. Al eerder werd al duidelijk dat ondanks de positieve marktontwikkelingen in de maakindustrie, veel MKB-bedrijven het financieel moeilijk hebben door de overspannen marktsituatie. Metaalunie is in principe niet tegen het anti-dumping beleid van de Europese commissie maar de maatregelen hebben een negatieve bijwerking doordat staalprijzen als gevolg van de verlaagde toevoer vanuit landen buiten Europa disproportioneel hoog zijn.

 

Metaalunie roept het kabinet daarom op om in Brussel te pleiten voor het verruimen van de voorgenomen uitbreiding van de importquota met 3%. Daarnaast moet de Europese staalindustrie gewezen worden op hun verantwoordelijkheden om de staalproductie snel te verhogen. Het heeft er alle schijn van dat de producenten graag gebruik maken van de huidige marktsituatie waarbij de staalprijzen kunstmatig hooggehouden worden. Metaalunie is van mening dat Europa nu voor de gezamenlijke staalindustrie moet gaan staan.