Sinds het Centraal Bureau voor de statistiek is gaan meten in 1985 is het producentenvertrouwen nog nooit zo hoog geweest. De waarde behaalde in de maand juni een score van 11,5. Ter vergelijking: in april 2020 – dus midden in de eerste golf van de coronapandemie – was het vertrouwen -28,7! De positieve score is een gevolg van de goed gevulde orderportefeuille en de verwachtingen op de korte termijn. Minder enthousiast, maar per saldo nog altijd positief, was men over de voorraden gereed product. Het vertrouwen in de metaalsector was in de maand juni iets minder uitbundig dan het gemiddelde van de producenten; het vertrouwen daalde licht van 8,9 (mei 2021) naar 8,3, wat nog altijd een zeer positieve score is.

Forse productiegroei in de industrie en positieve stemming in Duitsland

De positieve stemming bij de producenten was mede gebaseerd op de toegenomen productiegroei in Nederland. In april was deze 12,7% hoger dan in april 2020. Hiermee kwam de productie voor de zoveelste maand op het pre-corona-niveau. Ook de positieve stemming in Duitsland, nog altijd één van de belangrijkste handelspartners van Nederland, zorgt ervoor dat het producentenvertrouwen positief is. Voor de metaalbranche is het tekort aan materiaal wel een bedreiging. De grote vraag naar metaal als gevolg van de positieve stemming is een mogelijke rem op het vertrouwen in de metaalsector. Het is voor de markt van belang dat er op korte termijn een betere balans tussen vraag en aanbod ontstaat waardoor het prijsniveau stabiliseert.