De werknemers- en werkgeversorganisaties in de Metalektro hebben een principe-akkoord bereikt voor een nieuwe, tweejarige cao.  In de nieuwe cao is afgesproken dat de werknemers er 2,3% loon bijkrijgen met terugwerkende kracht tot 1 juli. In 2022 volgt vervolgens een loonsverhoging met 3%. Al met al krijgen de werknemers in de Metalektro er substantieel meer bij dan de geboden 2,25% die de werkgevers als bod op tafel hadden gelegd. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door de achterban van de FME en de bonden. Ze hebben hiervoor tot eind september de tijd.

CAO-akkoord maakt einde aan 7 maanden met stakingen

Zowel de werkgevers als de werknemers tonen zich positief over de uitkomsten van het akkoord. Het zorgt er in ieder geval voor dat er een einde komt aan de stakingen die de afgelopen 7 maanden diverse bedrijven in de Metalektro hebben getroffen. In het cao-akkoord zijn niet alleen afspraken gemaakt over het loon, maar onder andere ook over het pensioen, werkdruk en overuren. Daarnaast hebben de partijen afgesproken om gezamenlijk op te trekken in de strijd tegen economisch onzekere en grillige tijden, nationale en internationale industriepolitieke ontwikkelingen, de energietransitie, tekorten op de arbeidsmarkt en sterk veranderende opleidingseisen, veranderende behoeften van werknemers en de behoefte van ondernemingen om wendbaar te zijn om adequaat te kunnen reageren op alle veranderingen en daarbij ook nog te kunnen groeien.