De gevolgen van de klimaatveranderingen werden de afgelopen dagen weer eens duidelijk met de grote overstromingen in Nederland, België en Duitsland. Niet voor niets heeft de Nederlandse overheid daarom de ambitieuze doelstelling om de economie in 2050 circulair te laten zijn. Ook de metaalbranche moet hier zijn steentje aan bijdragen. Niet alleen voor het milieu maar ook omdat circulair denken en werken een bijdrage kan leveren aan de oplossing voor het grondstoffentekort waar de branche mee kampt. Dat gaat verder dan het hergebruik van ingezamelde oude metalen.

Circulair denken biedt kansen voor het milieu maar ook commercieel

Circulair denken is meer dan alleen maar het recyclen en hergebruiken van metaal. Circulair denken is gebaseerd op het uitgangspunt dat producten zo lang mogelijk meegaan en wanneer een product uiteindelijk aan het einde van zijn levensduur is, zo veel mogelijk componenten door een nabewerking weer toepasbaar zijn. Refurbishing van producten is in de elektronica inmiddels gemeengoed (denk aan gerefurbishde telefoons) maar kan ook in de metaalbranche een goede oplossing zijn om producten een langere levensduur te geven. Op basis hiervan kunnen nieuwe commerciële concepten ontwikkeld worden waarbij het bezit van een product wordt vervangen door het gebruik van een product. Leveranciers van producten kunnen op basis hiervan nieuwe service-concepten ontwikkelen die commercieel interessant zijn.

Hergebruik van grondstoffen en het werken met service-concepten waardoor producten langer meegaan, hebben het bijkomende voordeel dat de vraag naar grondstoffen zal afnemen, hetgeen een gunstig effect heeft op de overspannen marktsituatie.

Circulair denken en werken is een proces dat de nodige tijd vergt en niet behoort tot het primaire aandachtsgebied van veel ondernemers in de metaalbranche. Toch zal ook de metaalbranche zijn steentje moeten bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen die door de overheid zijn geformuleerd. Nu kan dat op vrijwillige basis. Wanneer de branche echter geen stappen zet op weg naar circulariteit, kan het weleens zo zijn dat de overheid maatregelen van bovenaf zal opleggen.