Uit recente publicaties is duidelijk geworden dat de metaalsector snel opkrabbelt uit de coronadip die in 2020 ontstond. Het CBS heeft groeicijfers getoond die nog nooit zo hoog waren. De ongewenste sterke prijsstijgingen op de metaalmarkt zijn daar ook een duidelijke indicatie van. De OOM (het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking) deed hier nog een schepje bij bovenop met de publicatie van de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en opleidingen in de metaalsector in de periode oktober 2020 tot maart 2021. Uit de cijfers blijkt dat zowel het aantal banen weer groeit, het aantal ondernemingen als de vraag naar personeel.

Vraag naar personeel maakt metaalsector interessant voor jongeren

De groei van de branche heeft tot gevolg dat er een grote druk staat op de werving van personeel. Werkgevers doen veel moeite om vakmensen aan zich te binden en afstudeerders zitten nooit lang zonder een baan. Dat geldt voor alle opleidingsniveaus en branches in de sector. Bedrijfsadviseur Albert Bosma van de OOM is niet verrast door de cijfers; β€œβ€˜In de onderzoeken van Metaalunie lazen we al dat het producentenvertrouwen hoger is dan in de afgelopen 3 jaar het geval was en dat de industrie meer investeringen verwacht in 2021. Punt van aandacht blijft wel de instroom. OOM heeft op dit gebied al diverse regelingen, zoals de Doorstart en de Jobstart, maar naar aanleiding van de actuele sectorcijfers gaan we onderzoeken of we nog meer kunnen doen om bedrijven te helpen aan goed opgeleide vakkrachten.’

Uit alle cijfers die recent zijn gepubliceerd wordt overduidelijk dat de mkb-metaalsector enorm kansrijk is voor jongeren die op zoek zijn naar een interessante loopbaan in de techniek. Net als in andere traditionele branches is de behoefte aan gekwalificeerde vakmensen groot waardoor de kansen op een baan en persoonlijke ontwikkeling enorm zijn.