Vorige week werd duidelijk dat het producentenvertrouwen in de maand juni een recordscore had opgeleverd. Uit cijfers die het CBS vandaag publiceert wordt duidelijk wat één van de oorzaken van dit optimisme is: de productiegroei in de industrie in de maand mei bereikte een score van 16,5% ten opzichte van mei 2020. Wanneer we de productiegroei afzetten tegen de waarde uit 2019 – dus voor de coronapandemie – dan is de groei in mei 2021 alsnog 3% hoger. Met deze score is het verlies van mei 2020 weer helemaal goedgemaakt.

Productiegroei metaalproducten scoort substantieel hoger dan gemiddelde productiegroei

Wanneer we kijken naar de verschillende bedrijfsklasses in de industrie dan valt op dat de productiegroei in de bedrijfsklasse ‘Metaalproducten’ met 20,3% zelfs nog aanmerkelijk hoger uitvalt dan de gemiddelde groei. De vraag is natuurlijk hoe deze ontwikkeling zich voortzet. Er zijn belangrijke externe factoren die van invloed zijn op de groeiwaar rekening mee gehouden moet worden. Vanzelfsprekend is de coronapandemie en de effecten hiervan een onzekere factor, maar ook het tekort aan grondstoffen kan op termijn een remmende factor worden.

 

Positief voor de Nederlandse industrie is het producentenvertrouwen in Duitsland, een van de belangrijkste afzetmarkten voor Nederland. Het producentenvertrouwen in juni was bij onze oosterburen gestegen tot het hoogste niveau sinds april 2018.