De krapte op de arbeidsmarkt is voor veel metaalbedrijven een probleem met als gevolg dat groei geremd wordt. Het ziet er niet naar uit dat dit probleem op korte termijn opgelost kan worden vanuit het beschikbare arbeidspotentieel. Sterker nog, recente cijfers van het CBS maken duidelijk dat het de krapte op de arbeidsmarkt in de afgelopen maand alleen maar groter geworden is. Het aantal werklozen is gedaald onder de 300.000, zo’n 3,2% van de beschikbare beroepsbevolking. Om de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op korte termijn te realiseren, kan omscholing van werklozen een oplossing zijn.

Nieuwe subsidieregeling helpt bedrijven bij het vinden van nieuwe medewerkers

Het ministerie van Economische zaken en Klimaat onderkent de problemen die in branches is ontstaan door een tekort aan geschoolde medewerkers. Daarom is er een speciale subsidieregeling in het leven geroepen waarmee ondernemingen financiële ondersteuning kunnen krijgen bij het omscholen van huidige of nieuwe medewerkers. Per medewerker stelt het ministerie €3.700 beschikbaar met een maximum van 6 medewerkers per onderneming. De aanvraag voor de Omscholingssubsidie kan worden aangevraagd van 1 september tot en met 1 december 2021. Meer informatie is hier te vinden.