Kon in de maand juni een record worden genoteerd voor het producentenvertrouwen in Nederland, de maand juli toont aan dat de vaart er nog steeds in zit. Wederom werd er een record genoteerd voor het producentenvertrouwen: 12,3 Ter vergelijking; de laatste 20 jaar was het gemiddelde 0,4. Zo blijkt dat het corona-virus geen invloed meer heeft op stemming onder de Nederlandse ondernemers.

Metaalbranche ook positiever in juli 2021

Hoewel het producentenvertrouwen ook in de metaalbranche in de maand juli beter was dan in juni, bleef het met een waarde van 10,7 toch achter bij het landelijk gemiddelde. Het producentenvertrouwen wordt gebaseerd op een drietal deelindicatoren: de verwachtingen ten aanzien van de productie-omvang, de waardering van de orderportefeuille en de productvoorraad. Hoewel er geen specificatie per branche wordt gegeven op de verschillende onderdelen van het producentenvertrouwen, ligt het voor de hand dat de huidige problemen met betrekking tot de beschikbaarheid van grondstoffen een remmende werking heeft op het producentenvertrouwen in de metaalbranche.