De klimaatdoelstellingen die de Europese gemeenschap onlangs heeft gepresenteerd, zijn een grote uitdaging voor vele energie-intensieve branches. Daartoe behoort zeker ook de productie van aluminium. In Europa zijn inmiddels de eerste stappen gezet op weg naar een duurzamere productie maar ook buiten de EU zijn inmiddels de eerste initiatieven gerealiseerd. Een belangrijk doel is om de benodigde energie voor de productie van aluminium zo groen mogelijk op te wekken. Zonne-energie speelt hierbij een belangrijke rol.

Gegarandeerde capaciteit zonne-energie basis voor omschakeling

Het in Dubai gevestigde Emirates Global Aluminium (EGA) heeft als eerste aluminiumproducent in het Midden-Oosten substantieel geïnvesteerd in de groene productie van aluminium. Per jaar produceert zo’n 1 miljoen ton aluminium waarvan op dit moment 1,5% met behulp van zonne-energie geproduceerd wordt. Dat het op deze wijze geproduceerde aluminium aantrekkelijk is, blijkt uit het contract dat EGA met BMW heeft afgesloten voor de levering van 43.000 ton van dit premium aluminium.

Het percentage groen geproduceerd aluminium is nu nog relatief klein, maar de verwachting is dat dit in de komende jaren substantieel zal stijgen. De investeringen zijn echter enorm groot waardoor deze transitie stapsgewijs zal plaatsvinden. Doordat aluminium dat op deze groene wijze geproduceerd wordt geen last heeft van extra milieuheffingen aan de Europese grenzen, ontstaat een interessante nieuwe marktsituatie waar de afnemers positieve effecten kunnen gaan merken.