De positieve ontwikkelingen in de metaalsector blijft al maandenlang een negatief effect hebben op de beschikbaarheid van grondstoffen. Uit de resultaten van de economische barometer die Metaalunie ieder kwartaal uitvoert, werd ook in het tweede kwartaal door respondenten aangegeven dat dit een belangrijk remmend effect heeft op de ontwikkeling. Wel is dit eigenlijk het enige negatieve dat uit de barometer naar voren kwam. De overige indicatoren waren ook deze keer overwegend positief.

Vooruitzichten metaalbedrijven in het MKB blijven gunstig

De economische barometer bevestigt de positieve economische ontwikkelingen in de maakindustrie in het MKB. Zowel de orderposities in binnen- en buitenland zijn positief en het lukt ondernemingen over het algemeen goed om de stijgende prijzen van grondstoffen geheel of voor een belangrijk deel door te berekenen aan de opdrachtgevers. Uit de resultaten van de barometer blijkt wel dat de afstemming tussen vraag en aanbod van goed personeel een sluimerend probleem blijft. Al met al zijn de tussentijdse resultaten van de barometer een bevestiging van de gunstige ontwikkeling voor de metaalbranche.