Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de afgelopen maanden al een bijna onophoudelijke stroom aan positieve berichten de wereld in gestuurd. Deze week volgde het bericht dat de gemiddelde dagproductie in Nederland in de productie-industrie gemiddeld met 17,9% was gestegen. Grote uitschieter hierbij was de groei in de machine-industrie. Hier werd een groei van meer dan 68% gerealiseerd! De metaalsector bleef echter niet achter en scoorde een groei van 15,8% ten opzichte van de productie in juni 2020.

Productie in juni 2021 op recordhoogte

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de gemiddelde dagproductie in de industrie sinds mei 2020 een vlucht hebben genomen en uiteindelijk heeft geleid tot een recordgroei in de juni 2021. Deze ontwikkeling heeft betrekking op de middellange termijnontwikkeling. Wanneer gekeken wordt naar de korte termijnontwikkeling dan kan het beste gekeken worden naar de voor seizoen- en werkdagen gecorrigeerde cijfers. De ontwikkeling is ook hier positief met een groei van 4,4% in de maand juni ten opzichte van de maand mei.