De in Gent gevestigde staalproducent ArcelorMittal gaat voor een deel van de productie van staal gebruik maken milieuvriendelijke kolen van de Nederlandse producent Perpetual Next. Met het sluiten van een overeenkomst voor de jaarlijkse levering van 350.000 ton zogenaamd biokolen zet ArcelorMittal een eerste kleine stap naar de verduurzaming van het productieproces. Zoals bekend behoren staalproducenten tot de grootste vervuilers als het gaat om de uitstoot van CO2. De toepassing van biokolen is de eerste, maar kleine, stap om hier een einde aan te maken.

Hout van bosonderhoud en restafval meubelindustrie maken productie staal groener

Bij de productie van staal wordt normaal gesproken gebruik gemaakt van steenkool voor de noodzakelijke koolstof om uit het ijzererts ijzer en uiteindelijk staal te produceren. Deze rol wordt nu overgenomen door de biokolen. Deze hoogwaardigere toepassing als cokes in het productieproces levert een besparing van 2,5 ton CO2 op per ton bespaarde steenkool. De biokolen worden dus niet gebruikt als brandstof in het productieproces maar als ‘leverancier’ van koolstof. Voor de productie van de biokolen wordt gebruik gemaakt van hout dat vrijkomt uit regulier bosonderhoud en restafval van de meubelindustrie. Er wordt dus geen bos gekapt om de biokolen te produceren. Daarnaast is het productieproces van de biokolen CO2 neutraal waardoor de winst bij de productie van nettowinst is!