Concept of digitization of business processes and modern technology. Digital transformation.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen om slimmere productie, de behoefte vanuit de markt naar kleinere oplages vraagt om productiemethodes die net zo efficiënt te produceren zijn als massaproductie. De vraag is dus hoe je de productie kunt versnellen en vergemakkelijken. Om dit te realiseren is digitalisering van productietechnieken een absolute noodzaak. Ook in een industriële productie-omgeving wordt big-data een steeds belangrijkere factor.

Digitalisering geeft de industrie concurrentiekracht

Nederlandse ondernemingen zullen niet snel in staat zijn om te kunnen concurreren met ondernemingen in de lage-lonen landen. De grote kracht van de Nederlandse industrie zit hem niet in massaproductie maar in producten met toegevoegde waarde die op duurzame wijze geproduceerd worden. Door te digitaliseren kunnen de Nederlandse ondernemingen sneller inspelen op de behoeftes vanuit de markt, zowel op kwalitatief, kwantitatief als op duurzaamheidsgebied. Arnoud de Jong, directeur industrie van TNO, geeft in een interview in Metaal + Techniek aan hoe TNO hier een ondersteunende rol in kan spelen.