Tata steel staat sinds enkele weken in de spotlights als gevolg van een tweetal milieuonderzoeken. De resultaten uit het eerste onderzoek, uitgevoerd door de GGD, vielen uiteindelijk niet negatief uit omdat de naam TATA uit het uiteindelijke onderzoeksrapport werd geschrapt. De reden om de naam TATA te schrappen uit het rapport lag in het feit dat het onderzoek zich richtte op de gevolgen van de vervuiling en niet op de veroorzaker. Hierdoor werd de naam TATA steel verder niet genoemd in de onderzoeksresultaten. De uitkomsten van het onderzoek dat door het RIVM is uitgevoerd, valt echter heel wat minder gunstig uit voor TATA steel.

Zijn de uitkomsten van het RIVM-onderzoek een bedreiging voor TATA steel?

In het onderzoek van het RIVM dat donderdag 2 september jl. is gepubliceerd, zijn de uitkomsten voor TATA-steel een heel stuk minder gunstig. Het RIVM heeft ook gezocht naar de gevolgen op de gezondheid van de omwonenden van TATA steel als gevolg van de uitstoot, maar heeft in tegenstelling tot de GGD wel een direct verband gelegd tussen de vervuiler – TATA steel – en de gevaren voor de gezondheid. Het RIVM vond in de directe omgeving van TATA steel neerslag met een sterk verhoogde PAK (poly aromatische kunststoffen), ijzer, vanadium, mangaan en chroom. Vooral voor kinderen vormt de gemeten hoeveelheden een gezondheidsrisico. Buiten spelende kinderen krijgen de neerslag op hun handen en via hun handen in hun mond en daarmee de rest van het lichaam. In hoeverre de uitkomsten van dit onderzoek een directe bedreiging vormen voor de wijze waarop TATA steel op dit moment produceert, en of TATA op langere termijn misschien wel bedreigd wordt met sluiting is nu niet te zeggen. Als werkgever is TATA steel zeer belangrijk voor de regio. De kans dat er overhaastte beslissingen genomen zullen worden, is daarmee niet erg groot.