In de CAO-onderhandelingen voor de komende periode wordt er bijzondere aandacht gevraagd voor de positie van de oudere werknemer. Inzet is om oudere werknemers zo lang mogelijk op een gezonde, fitte wijze bij het proces betrokken te laten blijven. De kennis en ervaring die deze medewerkers bij zich dragen is van onschatbare waarde en niet zo eenvoudig te vervangen. Bovendien is de langdurige inzet van oudere werknemers van groot belang gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt.

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is van groot belang voor de metaalsector

De werkgevers in de metaal zijn van mening dat duurzame inzetbaarheid van medewerkers van groot belang is voor de branche. Onderhandelaar Ron Follon verwoordt het als volgt: “Duurzame inzetbaarheid geldt voor alle generaties. En daarbinnen zouden specifieke maatregelen moeten worden getroffen voor ouderen die daadwerkelijk ontzien moeten worden of waarvan we niet kunnen verwachten dat ze op dezelfde voet verder kunnen.” Vakbonden willen dat de cao’s de mogelijkheid moeten bieden om oudere werknemers drie jaar voor hun AOW te laten uittreden via de zogeheten Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU-regeling). “Werkgevers zetten in op het effectiever maken van huidige regelingen en duurzame inzetbaarheid. De RVU is alleen bespreekbaar als het in balans is met andere maatregelen. We zullen na moeten denken over de wijze waarop we onze oudere werknemers fit, vitaal en productief kunnen blijven inzetten. Het verder stapelen van regelingen schaadt de arbeidsmarktpositie van de oudere werknemer. De discussie moet verder gevoerd worden over de effectiviteit van de ouderenregelingen”, aldus Follon.