Nadat er in de zomer al een principe-akkoord was gesloten tussen de vakbonden en de werkgevers in de Metalektro is er na goedkeuring door de leden van de vakbonden nu definitief een nieuwe CAO voor de branche. Tijdens de onderhandelingen werd de eis om een hoger loon kracht bijgezet met acties onder het personeel. Bij onder andere Tata Steel, Scania en Damen Shipyards ging het personeel hiertoe in staking.

Niet alleen 5,3% meer loon maar ook verbeterde arbeidsvoorwaarden

In de nieuwe cao is afgesproken dat de ongeveer 160.000 werknemers in de sector metalektro er de komende twee jaar 5,3% loon bij krijgen. De looptijd van de CAO is twee jaar en gaat met terugwerkende kracht in op 1 december 2020 en loopt tot en met 30 november 2022.

De salarisverhoging vindt plaats in twee stappen. Vanaf begin juli dit jaar krijgen de werknemers in de metaalbranche er 2,3% bij. Op 1 februari volgt nog eens 3%. Personeel dat al op 1 december in dienst was, op die datum liep de oude cao af, krijgt een eenmalige compensatie die neerkomt op 2,3% meer loon vanaf die datum tot aan 1 juli.

Onderdeel van het akkoord is ook het opzetten van een strategische agenda voor de sector. Bonden en werkgevers zullen zich daarin hard maken voor een arbeidsmarkt met perspectief en goede arbeidsverhoudingen en een betere nationale en internationale industriepolitiek.