Fried Kaanen, voorzitter van de Metaalunie, is positief over de aangekondigde miljarden die het kabinet wil investeren in het klimaat en verduurzaming. Hoewel de sector zelf relatief weinig energie verbruikt, kunnen MKB-maakbedrijven een bijdrage leveren aan de infrastructuur die nodig is om de omschakeling van een fossiele naar een hernieuwbare maatschappij mogelijk te maken.

Ook voor de mkb-maakindustrie liggen er nog uitdagingen om doelen te realiseren

Om desondanks ook de eigen bedrijfsvoering verder te kunnen verduurzamen, is verbeterde toegang tot stimuleringsregelingen voor het mkb noodzakelijk. Een groot deel van de beschikbare middelen zou ook ingezet moeten worden voor het versneld bereiken van de doelstellingen van het uitvoeringsprogramma circulaire maakindustrie. “Circulair ondernemen zet immers een hefboom op het verdringen van broeikasgassen. Metaalunie rekent er echter wel op dat het mkb niet langer als hoofdfinancier van de energietransitie wordt gezien. Forse verlagingen van de Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn noodzakelijk”, vindt de Metaalunievoorzitter.