Uit de jaarlijkse monitor Techniekpact wordt duidelijk dat steeds meer vrouwen kiezen voor een beroep in de techniek. Dat is een positieve ontwikkeling maar het aandeel vrouwen dat werkzaam is in de technische sector is nog altijd maar 14%. In de meeste andere sectoren in Nederland is er sprake van een gelijkmatiger verdeling tussen vrouwen en mannen. Om de krapte op de arbeidsmarkt te lijf te gaan is het actief interesseren en werven van vrouwen voor een baan in de techniek een noodzaak. Hoewel er al veel is veranderd, is de drempel om te kiezen voor een baan in de techniek nog altijd relatief hoog.

Jonge vrouwen opleiden en vrouwen in branches met minder krapte omscholen

Om het aandeel vrouwen in de techniek te laten stijgen, moeten er diverse slagen gemaakt worden. Zo moet de stereotype gedachte dat techniek alleen voor jongens en mannen is nog altijd bestreden worden. Meisjes moeten in een vroeg stadium interesse krijgen in de techniek, maar zich daar ook comfortabel voelen. Dit vraagt om aandacht van zowel het onderwijs als het bedrijfsleven. Het onderwijs moet actief meisjes wijzen op het mooie werk in de techniek, het bedrijfsleven moet ervoor zorgen dat vrouwen zich geen bijzonderheid voelen in een werksituatie. Het hebben van een vrouwelijk rolmodel, zeg maar het boegbeeld van de vrouwen in de techniek, kan hierbij een belangrijke ondersteunende rol spelen. In metaal + techniek van deze maand staat een uitgebreid interview met Thea Koster, voorzitter Techniekpact over de rol van vrouwen in de techniek.