In een artikel in het Financieel Dagblad heeft Gerard Wyfker, beleidssecretaris Milieu en Energie van de Metaalunie, gepleit voor een speciale regeling voor middelgrote ondernemers in de metaalsector. Het kabinet heeft 3,2 miljoen euro gereserveerd voor ondernemingen ter compensatie van de gestegen energieprijzen. 500 miljoen euro is daarvan gereserveerd voor de compensatie van kleine ondernemingen. Het lijkt er nu sterk op dat het resterende bedrag terechtkomt bij grote ondernemingen, waardoor middelgrote ondernemingen het kind van de rekening dreigen te worden.

Energie-intensieve middelgrote bedrijven krijgen geen extra compensatie

Zowel de Metaalunie als de werkgeversorganisatie VNO-NCW maken zich ernstige zorgen voor de impact van de gestegen energieprijzen voor middelgrote bedrijven die veel energie verbruiken. Op dit moment heeft de regering geen speciale regelingen voor deze bedrijven. Het kabinet vindt dat deze ondernemingen zelf maatregelen moeten nemen en daarvoor bij de banken moeten aankloppen. Grote ondernemingen als bijvoorbeeld TATA-steel krijgen tevens vrijstelling van de energiebelasting maar deze geldt niet voor de middelgrote ondernemingen. Dit gekoppeld aan de sterk gestegen energieprijzen en verhoogde belasting op de opslag van duurzame energie in de afgelopen twee jaar (van van € 0,74 cent per kWh naar € 2,05 cent per kWh) en het is duidelijk waarom de Metaalunie en VNO-NCW zich zorgen maken.