Staalproducenten en staalverwerkende bedrijven doen er op dit moment zoveel mogelijk aan om hun producten op een duurzame wijze te produceren en verwerken. In Zweden heeft dit geleid tot de presentatie van het eerste voertuig dat geproduceerd is met ‘groen’ staal. Volvo heeft een voertuig ontwikkeld, dat paradoxaal genoeg bestemd is voor het vervoer van kolen in mijnen, waarin het groene staal van SSAB is verwerkt. We kunnen met recht spreken van groen staal aangezien bij de productie ervan geen fossiele brandstoffen zijn gebruikt. De benodigde energie is afkomstig van groene waterstof.

Groene productiewijze levert CO2 besparing op, maar hoeveel?

Het zal duidelijk zijn dat de productie van het groene staal een enorme CO2 besparing oplevert. Volvo en SSAB kunnen of willen echter niet aangeven hoeveel de besparing exact is. We mogen er echter van uitgaan dat deze substantieel is, gezien de grote energiebehoefte bij de productie van staal.

Het voertuig van Volvo is het eerste voertuig dat geen pilotproduct is. SSAB heeft diverse hobbels moeten overwinnen voordat het zover was om groen staal te produceren. Zo was een aanpassing van de productie nodig om gebruik te kunnen maken van waterstof als brandstof. Het was daarvoor noodzakelijk om te kunnen werken met pellets, kleine ijzerertsbolletjes, die geschikt zijn voor de nieuwe productiemethode.

Volvo gaat de komende jaren verder experimenteren met de toepassing van groen staal, in de hoop om de ecologische footprint bij de productie van dit soort zware voertuigen te verbeteren.