De ontwikkelingen in de metaalindustrie zijn vanwege de opkrabbelende economie als gevolg van de coronapandemie positief te noemen. Toch maken ondernemers in de metaal zich zorgen over de nabije toekomst. Om optimaal te kunnen profiteren van de economische ontwikkelingen is er namelijk veel behoefte aan zowel grondstoffen als personeel. Als gevolg van deze ontwikkeling zijn ondernemers in de metaalsector minder positief over de verwachtingen in het vierde kwartaal dan een maand eerder.

Omzetontwikkeling in het binnenland blijft stijgen, export is tot stilstand gekomen

Ondanks de zorgen zien ondernemers in de metaal dat de omzetten niet terugvallen. De exporterende metaalbedrijven zagen dat de export zich stabiliseerde, de binnenlandse omzet is echter weer gestegen in het derde kwartaal. Om aan de nog steeds stijgende vraag te voldoen is het wel van belang dat zowel het aanbod van grondstoffen weer op niveau komt waardoor ook het prijsniveau stabiliseert. Daarnaast is het van groot belang dat de interesse voor een baan in de metaalsector bij jonge mensen wordt aangewakkerd. De oplossing van dit probleem is daarmee minder snel en eenvoudig te realiseren.