Het CBS heeft gisteren weer de cijfers gepubliceerd met betrekking tot het ondernemersvertrouwen in de industrie. De uitkomst is een evenaring van het record dat in juli werd gevestigd: 12,3. Alle drie de deelindicatoren (toename van de productie, toename van de orderpositie en de voorraad eindproduct) die tezamen het producentenvertrouwen bepalen werden positief beoordeeld door de ondernemers in de industrie. In bijna de helft van de branches die onder de industrie vallen was het vertrouwen positief, met als uitschieters de elektrotechnische en machine-industrie met een score van 24,6.

Metaalsector ondanks spanning op de arbeids- en grondstoffenmarkt positief

De metaalsector ondervindt problemen op het gebied van de beschikbaarheid van grondstoffen, de hoge energieprijzen en het tekort aan geschoold personeel. Desondanks hebben de ondernemers nog wel vertrouwen in de nabije toekomst. Het vertrouwen steeg de afgelopen maand van 9,5 naar 12. Deze score verbleekt bij de verwachtingen in de elektrotechnische en machine-industrie maar mag gezien de hiervoor beschreven situatie opvallend genoemd worden. Een bedreiging voor de Nederlandse industrie is het afgenomen producentenvertrouwen in Duitsland, een zeer belangrijke afzetmarkt voor Nederland.