Het centraal bureau voor de statistiek heeft de exportcijfers bekend gemaakt voor 2020. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het aandeel van de export voor het bbp is afgenomen. Nederland is daarmee iets minder afhankelijk geworden voor de ontwikkelingen in het buitenland. Werd in 2015 nog 16,7% van het bbp gerealiseerd door de export, in 2020 was dat teruggevallen naar 15%. Daarbij moet worden aangetekend dat een belangrijk aandeel voor de export was weggelegd voor de export van gas. Daarnaast is het bbp veel sterker gestegen dan de groei van de export. Dit heeft geleid tot het kleinere aandeel van de export in het bbp.

Voor de metaalsector blijft export onverminderd belangrijk

Daar waar voor bbp de export maar 15% van de waarde vertegenwoordigt, ligt dat voor de metaalsector compleet anders. In 2020 werd meer dan driekwart van de omzet gerealiseerd met de export (meer dan 78%). Daarmee staat de metaal op de derde plaats van exporterende branches wanneer gekeken wordt naar de verdiensten. Grote koploper is de export van machines en onderdelen. De waarde van de export van de metaalsector bedroeg €6,9 miljard op een totale waarde van €8,8 milljard.