Het kabinet heeft onlangs maatregelen getroffen om zowel consumenten als MKB-bedrijven tegemoet te komen in 2022 voor de sterk gestegen energiekosten. Deze regeling was zeker gunstig voor de relatief kleine energieverbruikers. Voor de bedrijven in het MKB met een groot energieverbruik was de regeling echter nog steeds een druppel op de gloeiende plaat. Op verzoek van de Tweede Kamer past het kabinet nu de plannen dusdanig aan dat ook de MKB-bedrijven met een grote energiebehoefte een substantiële ondersteuning krijgen.

Steun aan het MKB heeft bijna geen invloed op andere doelgroepen

Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer een verlaging doorgevoerd in de tweede en derde energieverbruiksschijf. Ten opzichte van de eerste plannen is de verlaging in de eerste schijf minder groot. Door deze aanpassing krijgen MKB-bedrijven met een hoog energieverbruik een groter deel van het totale budget dat gereserveerd is voor de lastenverlichting. Daarnaast wordt de vaste belastingkorting op de energienota verhoogd van €230 naar €265. Met deze aanpassing worden MKB-bedrijven steviger ondersteund zonder dat dit grote consequenties heeft voor huishoudens.