De positieve stemming in de Nederlandse economie is wederom zichtbaar in één van de indicatoren die door het CBS worden gepubliceerd. In dit geval betreft het, het volume in investeringen in de maand september. Ten opzichte van een jaar geleden is deze namelijk gestegen met 0,6%. Vooral de investeringen in woningen en machines nam toe ten opzichte van een jaar geleden. Wanneer we de cijfers echter afzetten tegen de investeringen in september 2019 dan zien we dat de cijfers minder gunstig zijn. Vergeleken met twee jaar geleden namen de investeringen af met 3%.

Indicatoren voor investeringen in november minder gunstig dan september.

Het CBS kijkt altijd naar een aantal omstandigheden die indicatief zijn voor de verwachtingen in opvolgende periodes. Wanneer gekeken wordt naar de verwachtingen voor de investeringen in november dan zijn deze minder positief dan in september. Vooral het consumenten vertrouwen is afgenomen en ook de export groeit minder snel.