De berichtgeving rondom TATA-steel was de laatste maanden niet positief te noemen. Zo kwam het bedrijf in het nieuws vanwege de grote CO2-uitstoot maar ook vanwege de neerslag van as in de woonwijken rondom de fabriek. Nu komen er betere signalen vanuit Velsen. Onafhankelijk onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de transitie naar groene waterstof als brandstof voor het productieproces goed mogelijk is. In het kader van het plan Groen Staal van de FNV werd hiervoor onderzoek uitgevoerd door Ronald Berger. Belangrijke randvoorwaarde is echter wel de medewerking van lokale en nationale overheden.

Overstap naar milieuvriendelijke productie met waterstof al voor 2030 mogelijk

De overgang naar staalproductie met behulp van waterstof zal stapsgewijs plaatsvinden. De eerste stap behelst de overgang van de huidige brandstoffen naar gas. Vervolgens kan de stap gemaakt worden naar waterstof waarbij met behulp van Direct Reduced Iron technology staal geproduceerd gaat worden met ovens die verwarmd worden met elektriciteit.

Het onderzoek is door de FNV in nauwe samenwerking met TATA-steel uitgevoerd. Alle partijen zijn zich bewust van de noodzaak voor de overstap naar deze milieuvriendelijke(r) werkwijze. Om de ambitieuze plannen binnen de gestelde termijnen te kunnen realiseren is echter wel de medewerking van de overheid nodig. Het doorlopen van vergunningstrajecten en de inrichting van de infrastructuur voor de opslag van waterstof vraagt om een actieve houding van de overheden op lokaal en nationaal niveau.