We schreven al eerder op Metaalkrant.nl over het Delfzijlse Aldel dat vanwege de sterk gestegen energieprijzen zich genoodzaakt zag om de productie voor een belangrijk deel stil te leggen. Sinds die publicatie is de situatie rondom Aldel er niet beter op geworden en zag het ernaar uit dat de smelterij van de fabriek zelfs helemaal gesloten zou moeten worden. Daarmee zouden zo’n 150 banen verloren gaan. Door de overname van Aldel door zijn Australische directeur Chris McNamee is er financiële ademruimte ontstaan en zullen er minder medewerkers ontslagen hoeven te worden.

Perspectief op langere termijn blijft ongewis

De overname van Aldel biedt de onderneming zekerheid op korte termijn maar het perspectief voor de langere termijn is onduidelijk. Om economische redenen wordt de smelterij weer opgestart maar Aldel is pas weer helemaal rendabel wanneer alles weer draait. Van belangrijke invloed op het succes op lange(re) termijn zijn daarnaast de energieprijs en de compensatieregeling die er in Nederland is voor CO2-kosten. Wanneer de energieprijs niet daalt dan blijven de productiekosten bijna twee keer zo hoog als de verkoopprijs. Voor wat betreft de compensatie voor de CO2-kosten voert de Nederlandse overheid een ander beleid dan de regeringen in omliggende landen. Daar wordt een regeling met een looptijd van vijf jaar aangeboden terwijl de Nederlandse industrie het moet doen met een regeling met de looptijd van een jaar. Het spreekt voor zich dat het hierdoor lastiger is om langere termijnplannen te ontwikkelen die een bijdrage kunnen leveren aan de continuïteit van de onderneming.