Het lijkt erop dat er nog geen einde is gekomen aan de inhaalslag die de industrie aan het maken is na de eerste corona-golven. Groeide de gemiddelde dagproductie in september van dit jaar nog met 11,6%, de maand oktober deed daar nauwelijks voor onder met een groei van 9,9% ten opzichte van de gemiddelde dagproductie in 2020. Ook nu was over de volle breedte van de industrie een groei te zien waarbij de machinebouw een uitschieter was met een groei van meer dan 56%. De productie van metaalproducten vertoonde ook groei maar die viel wat bescheidener uit met 5%.

Vertrouwen bij ondernemers in de industrie blijft onveranderd groot

Net als vorige maand is het vertrouwen bij de ondernemers in de industrie nog steeds erg groot en heeft zelfs een record opgeleverd sinds de start van het onderzoek in 1985. Belangrijk voor het succes zijn de ontwikkelingen in buurland Duitsland. Daar zagen we de afgelopen tijd echter een afnemend vertrouwen bij de producenten. Uit de laatste gegevens blijkt dat de ondernemers minder optimistisch waren over de huidige bedrijvigheid maar wel positiever waren over de te verwachte bedrijvigheid. In Duitsland kromp de gemiddelde dagproductie in oktober met 1,2% ten opzichte van dezelfde periode in 2020.