De NEVI Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie maakt duidelijk dat in de maand december van het afgelopen jaar een minder sterke groei te zien is. Als gevolg van een afnemende groei van het aantal orders, de productie en de werkgelegenheid daalde de index van 60,7 naar 58,7. En hoewel je zou verwachten dat door deze afname de prijzen zouden dalen, maakt de index duidelijk dat hier geen sprake van is. De inkoop- en afzetprijzen blijven snel stijgen. Overigens is met een waarde van 58,7 nog altijd sprake van groei. 

Tragere groei is geen reden tot zorg: productie is nog altijd veel hoger dan voor de pandemie

Normaal gesproken zou de afname van de index reden tot zorg kunnen zijn. In de huidige situatie is hier echter geen sprake van. De groei is volgens de NEVI nog altijd aanzienlijk te noemen, zeker in de context van de onzekerheid die de omikron-variant van het coronavirus met zich meebrengt. 

Nu bedrijven de balans opmaken van het afgelopen jaar, zal het voor veel ondernemingen duidelijk worden dat als gevolg van de snelle groei in 2021 en de hoge inflatie de kaspositie is verslechterd. Doordat de inkoop- en verkoopprijzen blijven stijgen moet er extra financiering van de voorraden worden geregeld. Materialen, energie en transport worden duurder en veel inkopers hebben materialen gehamsterd vanwege tekorten en lange levertijden, wat nu leidt tot een snelle stijging van voorraden van ingekochte materialen. Ook tarieven voor gas en elektriciteit stegen tot grote hoogtes, wat bij veel ondernemers heeft geleid tot hogere kosten.