Het zal er een beetje aan te komen en de meest recente cijfers van het CBS bevestigen dat de ondernemers in de Nederlandse industrie in december 2021 met minder vertrouwen naar de toekomst keken dan in de maand ervoor. De enorme groei die het vertrouwen in de rest van de maanden in 2021 vertoonde was ongekend, ondanks het feit dat de Covid19-pandemie niet verdween en ook het vertrouwen in de industrie in Duitsland afnam. Desalniettemin was het vertrouwen in december nog altijd 10,2 wat ver uitstijgt boven het gemiddelde vertrouwen van de afgelopen 20 jaar. Dat was slechts 0,2.

In veel belangrijke branches is sprake van afname van het vertrouwen

Wanneer we kijken naar het producentenvertrouwen in de verschillende branches van de industrie dan valt op dat de branches die de afgelopen maanden voor de sterke groei hebben gezorgd nu een stapje terug doen. Voor metaalbranche betekent dat concreet dat het vertrouwen van 14,4 naar 9,1 is teruggelopen. Oorzaak van het teruggelopen vertrouwen is de beoordeling van de voorraden die bij de industrie aanwezig is. Ondernemers zijn van mening dat de voorraden te groot zijn. 

Positief is de ontwikkeling in Duitsland te noemen. Daar is na een periode van daling in de afgelopen vijf maanden nu weer een stijging van het vertrouwen te constateren.