Het gaat nog steeds zeer goed met de Nederlandse industrie. Ook in de maand november was er weer sprake van een sterke groei van de gemiddelde dagproductie in de industrie. Deze kwam in november 2020 zo’n 10.6% hoger uit dan in 2019. Driekwart van alle branches droegen bij aan deze groei, waarbij de machine-industrie de kroon spande met een toename van meer dan 58%. De metaal vertoonde ook groei maar bleef met een toename van 7% wel wat achter bij de machine-industrie. Met deze groei van bijna 11% werd een niveau bereikt dat nog nooit eerder was gerealiseerd. 

Ondernemers in de industrie zijn minder optimistisch

Het CBS heeft al eerder gepubliceerd dat de ondernemers in de industrie in december minder positief naar de toekomst kijken. Het kan ook bijna niet beter gaan dan in de afgelopen maanden dus een kleine terugval is niet vreemd. Bovendien zit het producentenvertrouwen nog altijd ruim boven het langjarige gemiddelde. Wat daarnaast een positieve ontwikkeling is, is het toenemende vertrouwen bij de Duitse industrie. Deze belangrijkste handelspartner voor de Nederlandse economie en dus ook voor de industrie bepaalt voor een belangrijk deel het sentiment bij producenten. Een positieve houding in Duitsland is daarmee altijd goed voor de Nederlandse producenten.