De ING-bank heeft in een recente publicatie bevestigd wat al eerder door in de cijfers van het CBS duidelijk werd: de metaalproductenindustrie heeft in 2021 een sterke groei doorgemaakt. Wat de bank aan deze cijfers toevoegt, is de verwachting dat ook in 2022 de sector weer een groei doormaakt. Deze zal echter minder uitbundig zijn dan in 2021 en uitkomen (volgens raming) op zo’n 2%. Alhoewel deze groei dus minder sterk is dan het jaar ervoor is het altijd nog aanmerkelijk beter dan in de vijf jaar voorafgaand aan de coronapandemie toen de gemiddelde groei uitkwam op 0%. 

Metaalbewerkers profiteren van sterke vraag naar machines

In 2021 heeft de technologische industrie een inhaalslag gemaakt na de dip in 2020 als gevolg van de coronacrisis. Als gevolg van deze inhaalslag is er wel een matiging van de groei geweest in de tweede helft van 2021 door tekorten aan grondstoffen en personeel. Vooral de automotive industrie heeft hier zwaar onder te lijden gehad. De vooruitzichten voor 2022 zijn echter positiever vanwege de verwachtte afnemende tekorten van computerchips. Toch zal de groei niet zo hoog uitvallen als deze zou kunnen zijn door materiaaltekorten in de metaalbewerking industrie. Er is kortom een vreemde situatie waarbij er een potentieel zeer positief vooruitzicht is voor de sector maar het als gevolg van materiaalschaarste onduidelijk is of de belofte waarheid kan worden.