Zoals zoveel branches heeft ook de industrie behoorlijk veel last van de quarantainemaatregelen die als gevolg van de coronapandemie gelden. Zeker nu de omikron-variant als een wervelwind rondwaart in Nederland moeten veel mensen in quarantaine. De FME heeft in een enquête onder de bedrijven in de maakindustrie geïnventariseerd wat de impact van de maatregelen is. De uitkomsten van de enquête mogen beslist serieus zorgwekkend genoemd worden: meer dan driekwart van de bedrijven in de maakindustrie produceert minder als gevolg van ziekmeldingen.

Noodmaatregelen helpen bedrijven door deze moeilijke periode

Om door deze lastige periode heen te komen neemt meer dan de helft van de bedrijven diverse maatregelen om het hoge verzuim op te vangen. Vooral het eigen personeel heeft vaak de ‘klappen opgevangen’ door meer uren te draaien, maar ook het flexpersoneel werd langer ingezet. Bijna 20% van de ondernemingen die extra maatregelen heeft genomen als gevolg van de quarantainemaatregelen heeft zelfs de productiecapaciteit moeten afschalen. Deze gegevens bevestigen de behoefte van veel ondernemers om de quarantainemaatregelen te versoepelen om de economische schade, maar zeker ook de sociale impact te beperken.