De maandelijkse rapportage van de NEVI (Nederlandse Vereniging van Inkopers) met betrekking tot het inkoopgedrag in de Nederlandse industrie laat een positieve ontwikkeling in de maand januari 2022 zien ten opzichte van de uitkomsten in december 2021. De Nevi PMI kwam uit op 60,1 wat een stijging betekende van 1,4. Er was wederom veel goeds te melden over de ontwikkelingen in de Nederlandse industrie. Zo was de productiegroei in januari ten opzichte van de maand ervoor groter en ook de orders namen toe (voor de 18e maand op rij!). Bovendien was de groei van het aantal exportorders het grootst sinds september 2021.

Stabilisatie in de toeleveringsketens zijn positief voor de economische ontwikkelingen

De problematiek in de toeleveringsketens lijkt af te nemen. Weliswaar is er nog steeds sprake van een groei van de levertijden maar aanmerkelijk minder ondernemers gaven aan dat de levertijden nog toenemen. Het lijkt er dus op dat er een trend is naar een nieuw evenwicht in de vraag en het aanbod. Behalve het nog immer bestaande tekort aan grondstoffen wordt de impact van de coronamaatregelen ook nog steeds gezien als belangrijke rem op de groei van de productie. De zeer besmettelijke Omikron-variant heeft wat dat betreft een zeer negatieve invloed.