In de laatste maand van 2021 werd wederom bevestigd dat de groei in de industrie nog lang niet ten einde is. Met een gemiddelde groei van 12,6% in december 2021 werd de laatste maand van het vierde kwartaal, de maand met de sterkste groei. Deze groei heeft ertoe geleid dat de gemiddelde dagproductie in de industrie in de maand december het hoogste niveau ooit bereikte. De productie steeg van november op december met 1,6 procent tot indexcijfer van 119,9. De gemiddelde dagproductie in de Nederlandse industrie kende in mei 2020 een dieptepunt met een waarde van 96,5 en is sinds die maand bezig met een zeer krachtig herstel dat dus heeft geleid tot een indexwaarde van 119,9, anderhalf jaar later.

Branche voor metaalproducten toont krachtige groei van de dagproductie

Twee derde van alle bedrijfsklassen in de industrie vertoonde een groei ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Ook de klasse Metaalproducten deed hier aan mee met een aanzienlijke groei met 11,8% ten opzichte van december 2020. Desondanks zijn de ondernemers in de industrie in januari minder optimistisch dan een maand ervoor. Minder optimistisch houdt echter niet in dat de vooruitzichten niet positief zijn. Het vertrouwen ligt nog altijd ver boven het langjarige gemiddelde. Daarnaast is een positieve ontwikkeling zichtbaar bij de producenten in de Duitse industrie, wat een belangrijke afzetmarkt is voor de Nederlandse industrie.